O VTS

Formulář zájemce o zaměstnání

*
*
*
*

Do formuláře prosím vložte text: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem VTS Czech Republic s.r.o., se sídlem Prosecká 851/64, 190 00, Praha 9, IČ: 63987538 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


* vyžadované políčko

Odešli

eShop Ask&Buy Service Novinky Newsletter Facebook YouTube LinkedIn